MEINDERT DOUMA LEEN

Bestuur:

 

Het bestuur van de Stichting Meindert Douma Leen bestaat uit:

 

Voorzitter:

de heer Dirk Dankert

Langhuisterweg 32

9076 PK St. Annaparochie

Tel.: 0518-401555

 

 

Secretaris-penningmeester

De heer Tjeerd Jorna

Sjollemastraat 2

9104 HM Damwoude

Tel.: 0511-423070

 

 

Jan Klaas de Graaf

de Schans 26

9101 HR Dokkum

06-82 30 79 44