MEINDERT DOUMA LEEN

Landerijen bij Oostrum.

BESTUUR:

Het bestuur van de Stichting Meindert Douma Leen bestaat uit: 

Voorzitter:
de heer Dirk Dankert
Langhuisterweg 32
9076 PK St. Annaparochie
Tel.: 0518-401555

Secretaris-penningmeester:
de heer Tjeerd Jorna
Sjollemastraat 2
9104 HM Damwoude
Tel.: 0511-423070 

Jan Klaas de Graaf
de Schans 26
9101 HR Dokkum
06-82 30 79 44