MEINDERT DOUMA LEEN

Het Meindert Douma Leen

is een studieleen, en heeft als doelstelling:

"door het verlenen van een financiële bijdrage, pensie genaamd, het bevorderen van de studie van Friese studenten aan een Nederlandse Universiteit, bij voorkeur voor de inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân." Het fonds is vernoemd naar de oprichter, de heer Meindert Douma, die bij testament d.d. 27 januari 1956 heeft bepaald dat bij overlijden zijn nalatenschap zal worden ondergebracht in een Stichting, genaamd Meindert Douma Leen, “ten behoeve der studiën.”Meindert Douma woonde met zijn ouders en twee broers Douwe en Minne op de boerderij te Oostrum, Douma sate genaamd. Door het huwelijk van pake met Eelkje Mellema werd de Douma tak verbonden met de Mellema’s, die meerdere boerderijen in de omgeving bezaten, zoals de naastgelegen boerderij Tadema sate. Van het geslacht Mellema is de laatste, Ype Minnes Mellema boer geweest op Tadema sate en hij heeft bij zijn dood zijn nalatenschap vererfd aan de neven Meindert, Douwe en Minne Douma.Alle drie broers bleven ongehuwd en de laatste die overleden is, is Meindert Douma. Hij kreeg, na het overlijden van zijn ouders in 1928 de boerderij Douma sate in bezit en verpachtte deze aan Halbe Vogel. Zelf ging hij met zijn huisgenote Wietske Bakker in Leeuwarden wonen.Wietske Bakker is geboren op 22 maart 1870 in Oosternijkerk en is overleden te Leeuwarden op 14 mei 1954.Meindert Douma is geboren te Oostrum op 23 september 1866 en overleden te Leeuwarden op 17 januari 1957.

Zowel de huisgenote als wel Meindert Douma zijn begraven op de Noorder Begraafplaats te Leeuwarden.De voornaamste inkomsten van de stichting komen uit de de verpachting van de landerijen en zijn bedoeld om jonge studenten uit Friesland financieel te ondersteunen, wanneer de thuissituatie financieel minder ondersteuning kan bieden.